Wczytywanie strony...

lek.med. J. Kapusta

Profesjonalne i dokładne badania

Zapraszam

Umów się

Terminy wizyt ustalamy indywidualnie

Wykonuję badania kierowców i kandydatów na kierowców na kategorie prawa jazdy

A, B, B+E, C, C+E, D

Jestem dostępny dla każdego kandydata na kierowcę, przeprowadzam badania zgodnie z normami prawnymi

Dogodne dla Ciebie terminy wizyt

Zakres badań

Badania lekarskie kierowców wykonywane są przez uprawnionego do ich przeprowadzania lekarza, który ocenia stan organizmu i wydaje odpowiednie zaświadczenie.

Podczas badania na prawo jazdy przeprowadzany jest szczegółowy wywiad, dający lekarzowi wstępne informacje na temat przebytych chorób i innych problemów zdrowotnych, które mogą wpływać na kondycję badanego kandydata na kierowcę.

Wywiad ukierunkowuje lekarza, umożliwiając mu przeprowadzenie badania kierowców pod kątem ewentualnych dysfunkcji związanych z tymi chorobami. Niezbędne jest podpisanie oświadczenia o odpowiedzialności karnej za udzielanie nieprawidłowych informacji.

Właściwe badania lekarskie dla kierowców obejmują ogólne badanie stanu zdrowia pod kątem sprawności: układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, sprawności narządu wzroku, sprawności narządu ruchu, sprawności narządu słuchu i równowagi.

Najkrótsze terminy wizyt i badań .  Zapraszamy!

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców.

Badania dla kierowców i kandydatów na kierowców kategorii:

Kat. A
Kat. B
Kat. B+E
Kat. C
Kat. C+E
Kat.D

Przygotowanie do badania

Dokument tożsamości

Osoba badana powinna posiadać ważny dokument ze zdjęciem i numerem Pesel (dowód osobisty, dowód osobisty tymczasowy, paszport, legitymacja szkolna).

Wada wzroku

Jeżeli osoba badana posiada wadę wzroku, używa okularów lub soczewek kontaktowych i posiada dokumentacje lekarską (lub od optyka) wskazane jest jej zabranie i okazanie lekarzowi. W przypadku soczewek może być opakowanie z nalepką o ilości dioptrii.

Badanie poziomu cukru

Na co najmniej 3 godziny przed ustalonym terminem badań nie wolno nic jeść i pić osłodzonych napojów w związku z badaniem poziomu cukru we krwi.